Novinky

04.09.2017 Přihlašování do zájmových kroužků na školní rok 2017/2018

Zápis do zájmových kroužků konaných v Karlových Varech, bude možný od poloviny měsíce září. Sledujte naše webové stránky, postupně doplňujeme informace o jednotlivých kroužcích. Přihlašovat bude moci své děti: on-line, telefonicky, mailem nebo osobně v DDM Karlovy Vary. Přihlášení na zájmové kroužky v ostatních městech a obcích proběhne začátkem měsíce října.

01.03.2017 Letní tábory 2017

Přihlašování na letní tábory bude zahájeno 1. března 2017. Přihlášení bude možné online, osobně v Domě dětí a mládeže nebo na mailu cernokova@ddmkv.cz nebo mullerova@ddmkv.cz . Informace k táborům naleznete v kapitole Tábory. Postupně informace doplňujeme a aktualizujeme.

03.02.2017 Pololetní prázdniny

Máme pro Vás připravený program na pololetní prázdniny. A navíc pro Vás chytáme soutěž o volné vstupenky na tuto zábavnou akci pro děti. Pozvánku na akci a informace k soutěži naleznete v UDÁLOSTECH. Sledujte program akcí na hlavní straně.

08.01.2017 Tábor maminek s dětmi

Na měsíc červen chystáme pro ty nejmladší a jejich maminky pobytový tábor na Vladaři. Tábor bude určen pro děti ve věku 3-6 let. Sledujte program akcí, kde se během ledna dozvíte více informací

Šachy Toužim

Zájmový kroužek šachy!!!

Členové kroužku se naučí hrát nejznámější deskovou hru -šachy - nazývanou též královskou hrou. Naučí se pravidla hry: jak se tahá jednotlivými figurami, co je to šach, mat a pat. Jak se hrají jednotlivé části partie - zahájení, střední hra a koncovka. Rozdíl mezi kombinační a
poziční hrou. Co znamená materiál, prostor a čas v šachové partii. Historie- mistři světa. Kroužek je určen pro žáky od 9 do 14 let. Scházíme se každé úterý od 13:45 do 14:45 hodin v učebně ZŠ Toužim.

Těší se na Vásvedoucí zájmového kroužku Miroslav Ondreját

Naši partneři