Novinky

04.09.2017 Přihlašování do zájmových kroužků na školní rok 2017/2018

Zápis do zájmových kroužků konaných v Karlových Varech, bude možný od poloviny měsíce září. Sledujte naše webové stránky, postupně doplňujeme informace o jednotlivých kroužcích. Přihlašovat bude moci své děti: on-line, telefonicky, mailem nebo osobně v DDM Karlovy Vary. Přihlášení na zájmové kroužky v ostatních městech a obcích proběhne začátkem měsíce října.

01.03.2017 Letní tábory 2017

Přihlašování na letní tábory bude zahájeno 1. března 2017. Přihlášení bude možné online, osobně v Domě dětí a mládeže nebo na mailu cernokova@ddmkv.cz nebo mullerova@ddmkv.cz . Informace k táborům naleznete v kapitole Tábory. Postupně informace doplňujeme a aktualizujeme.

03.02.2017 Pololetní prázdniny

Máme pro Vás připravený program na pololetní prázdniny. A navíc pro Vás chytáme soutěž o volné vstupenky na tuto zábavnou akci pro děti. Pozvánku na akci a informace k soutěži naleznete v UDÁLOSTECH. Sledujte program akcí na hlavní straně.

08.01.2017 Tábor maminek s dětmi

Na měsíc červen chystáme pro ty nejmladší a jejich maminky pobytový tábor na Vladaři. Tábor bude určen pro děti ve věku 3-6 let. Sledujte program akcí, kde se během ledna dozvíte více informací

Sportovní hry Toužim

Sportujete rádi?

Tak přiďte mezi nás do sportovního kroužku, kde rozvíjíme a upevňujeme pohybové dovednosti, hrubou motoriku a obratnost. Je pro nás důležité při sportu dodržovat pravidla a hrát fair play. V kroužku se také využívá průpravných cvičení pro zdokonalení jednotlivých herních činností jednotlivce využitelných v určité sportovní hře. Mimo tradiční sportovní
hry jako je odbíjená, házená a košíková se svěřenci naučí i hry netradiční, jako je florbal nebo sálová kopaná. Pokud máte rádi sport a jste plní energie, neváhejte a hlašte se na tento zájmový kroužek, který je určen pro žáky ve věku od 8 do 14 let. Scházíme se každý pátek od 13:30 do 15:30 hodin v tělocvičně ZŠ Toužim.

Těší se na Vás vedoucí zájmového kroužku Pavel Princl!!!


 

Naši partneři