MENU

NOVINKY

Novinky

11.05.2020 Otevřené kroužky

V záložce KROUŽKY, naleznete aktualizovaný seznam otevřených zájmových kroužků, v našem domečku :)

09.05.2020 OTVÍRÁME ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Vážení přátelé našeho Domečku, Od 11.5.2020 znovu otevíráme zájmové aktivity. Bohužel, všechny se nám otevřít nepodařilo... V DOKUMENTECH ve složce COVID19 jsou rozvrhy aktivních zájmových kroužků. Těšíme se na Vás.

04.03.2020 Velikonoční trhy

Ve dnech 6. - 8. 4. 2020 pořádá SRP při DDM "Velikonoční trhy" v DDM na Čankovské. Bude možnost si zakoupit výrobky z kroužků Domu dětí a mládeže v Karlových Varech a také z Farní charity ve Staré Roli. Trhy budou probíhat každý den od 14:30h do 18:30h, vždy v klubovně v 1. patře. Budeme se na vás těšit.

03.03.2020 Vítání jara a pálení paní Zimy

V sobotu 21.3.2020 proběhne v CENTRU ZVÍŘAT ve Staré Roli akce "Vítání jara a pálení Paní zimy." Budeme soutěžit, vyrábět, opékat buřtíky. Přijďte si s námi užít hezký den :)

DDM NA FACEBOOKUMalé ohlédnutí na již proběhlou výstavu modelů ŽMK DDM KV.

25.02.2019 Malé ohlédnutí na již proběhlou výstavu modelů ŽMK DDM KV.
3 dny byla otevřena expozice KARLOVARSKÉ LOKÁLKY zaměřená nejen na modelovou železnici, ale i železnici skutečnou převážně mapující region Karlovarska. 
Oproti loňskému roku, kdy výstava probíhala 7 dní, jsme letos nabídli pouze 3 dny. Výstavu navšívilo necelých 500 účastníků nejen z řad modelářů, ale především široké veřejnosti a to nejen z Karlovarska. Nezvyklý zájem veřejnosti lze připsat především propagaci, která z vlastní iniciativy měla zájem tuto akci propagovat (ČT- D / ČS rozhlas KV studio) za což patří velký dík, tak jako za stále velkou podporu a podmínky v DDM Karlovy Vary a v neposlední řadě celému týmu našich členů - především žáků, kteří řadu 7 z 9 kolejišť obsluhovali, rodičům za podporu a pochutiny v náročné 3 denní službě.
Věříme, že bude v budoucnu opět co nabídnout, neboť jsme opět obdrželi několik darů, které budou po úpravách vystaveny.
Na další akci Na Viděnou.
 
Železniční modelářský klub DDM Karlovy Vary
Hoza Pavel
www.zeleznice-hp.webnode.cz