MENU

NOVINKY

Novinky

18.09.2020 Nošení roušek v našem domečku

1) Roušky jsou nutné všude pod střechou (tzn. na kroužku, ve společných prostorách…) 2) Výjimkou jsou kroužky. • předškolních dětí • ZK, jsou-li účastníky pouze děti z 1.stupně ZŠ • ZK, které mají sportovní charakter, zpěv, hra na dechové nástroje… 3) Je nutné dodržet nařízení ředitelky DDM o pohybu rodičů v prostorách DDM (v době ZK) 4) V Centru zvířat může stále probíhat prohlídky, ale pouze s rouškou (opět neplatí pro děti z MŠ a 1.stupně ZŠ, popř. osoby se sníženým intelektem) 5) Akce (např. Otmar atd. pouze pro děti 1.stupně ZŠ)

16.09.2020 Ztráty a nálezy

V našem domečku na Čankovské jsou k vyzvednutí ztráty a nálezy z LT Studánka.

15.09.2020 Chystá se přespávačka

Již brzy bude možnost přihlásit se na tradiční přespávačku se skřítkem Otmarem :)

02.09.2020 Den otevřených dveří

Dne 10.9. od 15 hodin se na vás těšíme v rámci dne otevřených dveří v našem domečku. Děti budou mít možnost vyzkoušet si některé kroužky a zároveň se hned přihlásit. Těšíme se na vás :)

DDM NA FACEBOOKULetní tábory

01.06.2020 Důležité změny (informace ke COVID-19):
- na tábor se odjíždí v sobotu (časy jsou rozdílné podle jednotlivých táborů)
- příjezd z tábora je v PÁTEK (časy jsou rozdílné podle jednotlivých táborů)
- dítě musí mít s sebou alespoň 7x jednorázovou roušku
- před odjezdem na tábor není povinnost testování na Covid-19
- je požadováno doložení lékařského posudku vystaveného v roce konání akce
- výlety do měst, kulturních památek, na koupaliště jsou zrušeny
- při zdravotních obtížích bude kontaktován zákonný zástupce, a dítě bude bezodkladně posláno domů. Poté se již nemůže na tábor vrátit
- v případě výskytu infekce COVID-19 bude akce ukončena, bez možnosti vrácení peněz
- pokud po návratu domů bude prokázán Covid-19, je rodič povinen kontaktovat KHS a DDM Karlovy Vary
- rodiče musí být během tábora v dojezdové vzdálenosti a v telefonickém dosahu

Jednotlivé informace se mohou drobně lišit na jednotlivých bězích.